آدرس : خیابان شریعتی، رو به روی ایستگاه یخچال، خیابان نوآور، پلاک 4
info@pishroadl.com 02122228923 - 09121007516

درباره ما

پیشرو عدل ورنا > درباره ما

مشاوره و ارائه کليه خدمات حقوقي در کليه دعاوي و پرونده هاي کيفري و حقوقي، انجام و قبول وکالت در کليه مراجع قضائي، اداري، ثبتي (اعم ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و ثبت شرکتها) و ساير مراجع اداري و دادگاههاي خانواده، شهرداري ها و کميسيونهاي آن بويژه کميسيون ماده 5 و از جمله ماده 100،55، 75 ،مراجع بيمه اي، تامين اجتماعي و هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف، مراجع گمرکي، اوقاف و کميسيون هاي آن و نيز دادگاههاي انقلاب و مراجع مربوط به تعزيرات حکومتي و نيز مراجع مالياتي و کميسيون هاي آن، هيات هاي رسيدگي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعي، مراجع بازرگاني و تحت پوشش وزارت بازرگاني و نيز اتاقهاي بازرگاني و مراجع صنعتي و تحت پوشش وزارت صنايع و معادن، حج و زيارت، ديوان عدالت اداري و نيز کليه دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و همچنين ارائه هرگونه خدمات حقوقي مشتمل بر مشاوره، تنظيم لوايح دفاعيه و دادخواست و انجام امور وکالت از طرف کليه اتباع خارجي در کليه مراجع داخلي و از طرف اتباع ايراني در کليه مراجع و سازمانها و نهادهاي بين المللي و دادگاه ها و مراجع قضائي و حقوقي کشورهاي خارجي مطابق با ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوقي بين المللي و انجام وکالت در امور دادرسي اعم از داخلي و بين المللي و انجام امور داوري و صلح و سازش، ارائه خدمات حقوقي در زمينه انواع قراردادهاي عمومي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي و مطالبه داوري و حل و فصل مطالبات بانکي و موسسات مالي و اعتباري اخذ تسهيلات ريالي و ارزي و گشايش اسناد اعتباري داخلي و خارجي

ثبت موسسه

  • نیره باقر امیری عضو هیئت مدیره
  • فرزاد محمدی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
  • حق امضا اوراق بهادار و تعهد آور : مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت
  • حق امضا اوراق عادی و اداری :مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت