آدرس : خیابان شریعتی، رو به روی ایستگاه یخچال، خیابان نوآور، پلاک 4
info@pishroadl.com 02122228923 - 09121007516

مقالات

تفاوت ازدواج دائم و موقت

تفاوت های ازدواج دائم و موقت

عمده تفاوت های ازدواج دائم و موقت اگرچه ازدواج دائم با ازدواج موقت هر دو در کلمه ازدواج دارای اشتراک هستند و...
بیشتر بخوانید
وکالت امور ثبتی

عقد مضاربه

عقد مضاربه چه جایگاهی در معاملات امروزه دارد؟ عقد مضاربه ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد مضاربه عقدی است که به...
بیشتر بخوانید

حق حبس در عقود معوض

 حق حبس در عقود معوض حق حبس حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض هر یک از طرفین...
بیشتر بخوانید