آدرس : خیابان شریعتی، رو به روی ایستگاه یخچال، خیابان نوآور، پلاک 4
info@pishroadl.com 02122228923 - 09121007516

از طریق،توسط، بر اساس

rahmati
تفاوت ازدواج دائم و موقت
عمده تفاوت های ازدواج دائم و موقت اگرچه ازدواج دائم با ازدواج موقت هر دو در کلمه ازدواج دارای اشتراک هستند و زن و شوهر در هر دو نکاح به هم محرم شده و از نظر شرعی بر یکدیگر حلال هستند، اما از نظر حقوقی، تفاوت های ازدواج دائم و موقت فراوانس وجود دارد و...
بیشتر بخوانید
وکالت امور ثبتی
عقد مضاربه چه جایگاهی در معاملات امروزه دارد؟ عقد مضاربه ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند .صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. عقد مضاربه...
بیشتر بخوانید
 حق حبس در عقود معوض حق حبس حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض هر یک از طرفین می تواند از پرداخت مالی که بپردازد یا تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل ابتدا اقدام نماید. حق حبس در عقود معوض و غیر معوض عقود به دو دسته...
بیشتر بخوانید

متن ویجت

تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیس ها